sanonosa システム管理コラム集: サーバのボトルネックはどうやって調べるか

load average: the number of avg waiting process for 1, 5, 15 minutes.

# vmstat 1 5
# /sbin/hdparm -tT /dev/sda # Check HD
# sar -I XALL 10 1000

障害の兆候を見逃さないためのサーバ監視

# /usr/lib/sa/sadc 1 2 /tmp/system-data
# /usr/bin/sar -A -f /tmp/system-data